Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website vitavitale.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemeen
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vitavitale is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgen die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Informatie gebruiken
Vitavitale behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitavitale of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Wijzigingen
Vitavitale behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Privacy
Het doel van deze privacy policy is om de privacy en zekerheid te waarborgen en te beschermen van de bezoekers van onze site streefgewichtinzicht.nl.  Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief, opgevraagde informatie en om het programma waaraan u deelneemt, op maat te maken. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven of verkocht. U hebt recht op inzage en verbetering en aanvulling van uw gegevens.

 

Start typing and press Enter to search